Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Dsc03436 (copy) Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Dsc03436 (copy) Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Dominiakowi

W Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy 13 stycznia br., odsłonięta została tablica pamiątkowa śp. ks. Kazimierza Dominiaka, wieloletniego proboszcza.

W mszy św., której przewodniczył ks. Prałat Andrzej Pękala wraz z proboszczem parafii ks. Piotrem Grzanką, księżmi z rocznika zmarłego oraz kapłanami, którzy pracowali w latoszyńskiej świątyni wzięły udział setki wiernych. W mszy świętej uczestniczyli członkowie rodziny ks. Kazimierza, a także proboszczowie pozostałych dębickich parafii ks. Józef Wątroba, ks. Jan Krupa. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Pękala, kolega rocznikowy Księdza Dominiaka.

Przed ołtarzem zgromadziła się młodzież i dzieci ze sztandarami, grupy parafialne, służba liturgiczna ołtarza. W uroczystości wziął udział także Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła oraz Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz waz zastępcą Markiem Mikrutem.

W swoim kazaniu Ks. Prałat Andrzej Pękala podkreślał, że każdy z nas pisze swoją kartę życia  własną historią. Pośród tych najpiękniejszych znajduje się historia życia i działalności Ks. Kazimierza Dominiaka.

Kapłana, którego zapamiętamy jako Człowieka niezwykle pokornego, wielkiej modlitwy, skupionego, skromnego,  cichego, który przez 35 lat dbał  o każdego z nas jak najlepszy Ojciec. Śledząc życiorys Czcigodnego Księdza Kanonika  można zachwycić się Jego głęboką wiarą i troską o każdego człowieka.

Ksiądz Kazimierza Dominiak  urodził  sie w Zalasowej 17.03. 1936 r.  Po zdaniu matury w  tarnowskim liceum, w 1954 r wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r z rąk Ks. Bp Karola Pękali. Ukończył studia w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie uzyskując tytuł magistra a następnie na wydziale Prawa obronił licencjat. Pracował jako wikariusz w parafii: Dobrków, Łososina Dolna, Lipniki, Zaborowo/k Brzeska Łukownica / k Limanowej, Kolbuszowa i Szczepanów.

Od 1982 roku kapłańskie losy Księdza Kazimierza zostały wpisane w dzieje Dębicy. Z woli Ks. Bp Jerzego Ablewicza został oddelegowany do Dębicy – Latoszyna jako rektor a następnie jako proboszcz i budowniczy wszystkich obiektów sakralnych które powstały w parafii NSPJ łącznie z cmentarzem. Na 56 lat kapłaństwa dwie trzecie przypadadło na posługę Księdza w latoszyńskiej  wspólnocie, najpierw jako Proboszcz a po przejściu na emeryturę  jako rezydent, również nie szczędził sił w pomnażaniu duchowego dobra tejze parafii. Do końca swoich dni życia Bóg któremu tak wiernie służył pozwolił mu odprawiać ofiarę Mszy św. pomimo, że Jego siły już słabły.

W dowód uznania dla pracy Księdza Prałata biskup Wiktor Skworc w 2006 r włączył, Ks. Kazimierza Dominiaka do grona Honorowych Kanoników Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Podczas mszy św.  została poświęcona i uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica dedykowana w hołdzie zmarłemu przed rokiem –  założycielowi i budowniczemu  parafii NSPJ w Dębicy – Latoszynie Księdzu Prałatowi Kazimierzowi Dominiakowi. Tablicę poświęcił i odsłonił ks. Andrzej Pękala.

Na tablicy możemy przeczytać:

„Ksiądz Prałat Kazimierz Dominiak

1936-2017

ORGANIZATOR, BUDOWNICZY I PROBOSZCZ PARAFII PW. NSPJ

W DĘBICY -LATOSZYNIE W LATCH 1983-2006

ZASŁUŻONY DLA MIASTA I POWIATU DĘBICA

KANONIK HONOROWY KAPITUŁY

BOCHEŃSKIEJ

WDZIĘCZNI PARAFIANIE

2018”

Ksiądz Kazimierz Dominiak zmarł 9 stycznia 2017 r. zgodnie ze swoją wolą został pochowany na latoszyńskim cmentarzu.

Wmurowana tablica jest dowodem wdzięczności parafian za wszelkie dobro materialne, ale nade wszystko duchowe pozostawione przez Ks. Prałata Kazimierza Dominiaka.

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy wydała okolicznościowe kartki ze zdjęciem tablicy pamiątkowej oraz fragmentem testamentu, jak również publikację pt. „Mam własny parkometr” ze wspomnieniami o Ks. Prałacie Kazimierzu Dominiaku w pierwszą rocznicę jego śmierci.

Jak wspominają parafianie pozostawione w ich pamięci jako charyzmatyczny przywódca wiernych, kapłan kochający Kościół, człowiek pełen dobroci i optymizmu, wychowawca młodzieży, niestrudzony pielgrzym, Wielki Budowniczy Parafii NSPJ w Dębicy – Latoszynie.

 

źródło: UM Dębica