Prawie 720 wniosków o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022r. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy, który jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Dodatek cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.

Na dzień 20 styczeń 2022r. zostało złożonych 719 wniosków z czego 269 wniosków przyjęto w 13 szkołach podstawowych na terenie Gminy Dębica, a pozostałe wnioski wpłynęły do siedziby Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. zostaną zrealizowane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o ww. dodatek. Wnioski będzie można składać do 31 października 2022 r., a wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Więcej infoirmacji o dodatku: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-oslonowy-2507.html

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/prawie-720-wnioskow-o-dodatek-oslonowy-2522.html