Dodatek osłonowy. Ruszyły pierwsze wypłaty

Od 4 stycznia 2022r. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica realizuje program „Dodatek Osłonowy”. Jest to kluczowy element Tarczy Antyinflacyjnej, którego celem jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami przysługuje on gospodarstwom domowym, którym przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zgodnie z zapowiedziami w marcu w Gminie Dębica rozpoczęły się wypłaty dodatku osłonowego. Pieniądze z pierwszej transzy trafiły do niemal 1176 gospodarstw domowych, których właściciele spełnili ustawowe kryteria. W sumie wypłacono 434 055,81 zł.

W pierwszej kolejności swoje świadczenie otrzymały osoby, które złożyły wniosek do końca stycznia br. Zgodnie z zapisami ustawy te osoby otrzymują wypłatę świadczenia w dwóch transzach. Pierwszą połowę przyznanej kwoty otrzymali do 31 marca br., druga będzie wypłacona do grudnia 2022 r. Na chwilę obecną na rozpatrzenie oczekuje około 800 wniosków z lutego i marca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-oslonowy-ruszyly-pierwsze-wyplaty-2644.html