Młodzi artyści i sportowcy mogą starać się o stypendia burmistrza – Serwis informacyjny Miasta Dębica

01 kwietnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Do 15 maja można składać wnioski o stypendia Burmistrza Miasta Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Przyznawane są one osobom zamieszkującym na terenie Dębicy, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat.

Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta

Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Wzorem poprzednich lat miasto planuje przyznać 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 10 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wg ustalonego wzoru.

    Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium artystyczne znajdziecie tutaj; https://debica.pl/edukacja/stypendia-za-osiagniecia-w-nauce/

    Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium sportowe znajdziecie tutaj: https://debica.pl/sport/stypendia-za-osiagniecia-sportowe/

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 15 maja 2022 roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich.

Źródło: https://debica.pl/mlodzi-artysci-i-sportowcy-moga-starac-sie-o-stypendia-burmistrza/