Młodzi, zdolni mogą starać się o stypendia burmistrza – Serwis informacyjny Miasta Dębica

12 kwietnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Rusza nabór wniosków o stypendia Burmistrza Miasta Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Przyznawane są mieszkańcom Dębicy, którzy do czasu przyznania stypendium nie ukończyli 21 lat. Dokumenty należy składać do 15 maja.

Stypendium przyznawane jest na czas od września do czerwca. Wzorem poprzednich lat miasto planuje przyznać 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 10 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wg ustalonego wzoru.

Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium artystyczne znajduje się tutaj;

Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium sportowe znajduje się tutaj.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 15 maja 2022 roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich.

Źródło: https://debica.pl/mlodzi-zdolni-moga-starac-sie-o-stypendia-burmistrza/