Ostatnie dni składania wniosków o stypendia burmistrza – Serwis informacyjny Miasta Dębica

05 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Do 15 maja trwa nabór wniosków o stypendia Burmistrza Miasta Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Mogą się o nie starać mieszkańcy Dębicy, którzy do czasu przyznania stypendium nie ukończyli 21 lat.

Stypendium przyznawane jest na dziesięć miesięcy od września do czerwca. Wzorem poprzednich lat miasto planuje przyznać po dziesięć stypendiów za osiągnięcia sportowe i za osiągnięcia artystyczne. Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wg ustalonego wzoru.

Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium artystyczne znajduje się tutaj;Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium sportowe znajduje się tutaj.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 15 maja 2023 roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich.

Źródło: https://debica.pl/ostatnie-dni-skladania-wnioskow-o-stypendia-burmistrza/