Ostatnie dni składania wniosków o stypendia w Dębicy

Jeszcze tylko do 15 maja można składać wnioski o stypendia Burmistrza Miasta Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Mogą się o nie starać osoby, które zdobyły laury na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym.

Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta

Stypendia przyznawane są młodzieży mieszkającej na terenie Dębicy, która do czasu przyznania stypendium nie ukończyła 21 lat. Finansowa nagroda wypłacana jest od września do czerwca. Wzorem poprzednich lat miasto planuje przyznać 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 10 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wg ustalonego wzoru.

Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium artystyczne znajduje się tutaj;Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium sportowe znajduje się tutaj.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 15 maja 2022 roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich.

Źródło: https://debica.pl/ostatnie-dni-skladania-wnioskow-o-stypendia/