Narodowe Czytanie w Dziennym Domu Seniora w Kochanówce

Przedstawiciele Szkolnego Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie  z klasy VII Weronika Pacocha, Oliwia Goc – Kuczyńska, Aleksandra Cyrulik, Filip Kędzior, Arkadiusz Myszkowski, Patrycja Radoń wraz z opiekunami Panią Beatą Mądro oraz Agatą Wiater mieli przyjemność gościć Dziennym Domu Seniora Gminy Dębica w Kochanówce, gdzie wspólnie z Seniorami czytali wybrane fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w ramach tegorocznej edycji ogólnopolskiej  akcji Narodowe Czytanie promującej piękno polskiej literatury narodowej.

Wspólne czytanie, słodki poczęstunek przygotowany przez Seniorów oraz międzypokoleniowe śpiewanie przyczyniło się do wspólnej integracji, rozmów, żartów i ciepłych relacji.

Zarówno Seniorzy jak i Wolontariusze nie kryli zadowolenia z uczestnictwa we wspólnej akcji, a wzajemna sympatia zaowocowała podjęciem decyzji o podjęciu długoplanowej współpracy.

 

Międzypokoleniowa integracja  umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń między różnymi grupami wiekowymi, co  prowadzi do wzrostu i rozwoju społeczeństwa jako całości.

Starsi mają bogate doświadczenie życiowe, które może być przekazywane młodszym pokoleniom, a młodsze pokolenia mogą wnosić nowe spojrzenie i innowacyjne pomysły.

Dobre relacje między różnymi grupami wiekowymi mogą prowadzić do większej solidarności społecznej, wzajemnej pomocy i lepszego zrozumienia potrzeb i aspiracji różnych grup.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie-w-dziennym-domu-seniora-w-kochanowce-3662.html