Obniżenie pensji burmistrza Mariusza Szewczyka – radni będą głosować po raz trzeci

Radni po raz kolejny pochylą się nad wysokością wynagrodzenia burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka. Już jutro o godz. 15:00 w sali sesyjnej odbędą się nadzwyczajne obrady Rady Miejskiej w Dębicy. W porządku spotkania pod głosowanie zaplanowano trzy uchwały. Jedna z nich dotyczy przyszłego uposażenia włodarza miasta. To już trzecie podejście do tematu. Po raz pierwszy pomysłodawcą obniżenia pensji był sam Mariusz Szewczyk. Proponowane przez niego umniejszenie wynagrodzenia o 4 % nie spotkało się z aprobatą rajców, a jego wniosek wiodące w mieście ugrupowanie uznało za czysto PR-ową zagrywkę. Koleją uchwałę dotyczącą cięcia w uposażeniu szefa miasta zaprojektowali radni należący do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem comiesięczna kwota, która miałaby wpływać na konto Mariusza Szewczyka miałaby być niższa o 15%. Pomysł upadł, gdyż za proponowaną zmianą zagłosowało zbyt mało radnych. Jakie zapisy znajdą się w najnowszej uchwale będzie wiadomo już jutro. Czy radni tym razem będą zgodni i wysokość miesięcznej pensji burmistrza Dębicy będzie ustalona? Kto wyjdzie z inicjatywą zmian? Zapraszamy Państwa do oglądania relacji na żywo z obrad Rady Miejskiej Miasta Dębicy.

Link do relacji:

https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber

Zobacz także:

https://debica.tv/burmistrz-debicy-mariusz-szewczyk-chcial-zarabiac-mniej-radni-sie-na-to-nie-zgodzili/

https://debica.tv/radni-obnizyli-swoje-diety-ale-nie-pensje-burmistrza-debicy/