Najpierw 6%, później 15% i ponownie 6% – żadna z proponowanych obniżek wynagrodzenia burmistrza Dębicy nie została przyjęta

Najpierw 6%, później 15% i ponownie 6% – takie propozycje obniżki pensji burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka głosowali radni miejscy. Zarówno stawka proponowana przez włodarza miasta jak i wynik głosowań był ten sam, jednak przebieg spotkań i stanowisko rajców wobec sprawy zmieniało się jak w kalejdoskopie.

Trzecie podejście do uchwały dotyczącej obniżenia uposażenia burmistrza Dębicy nie przyniosło skutku. Za 6% cięciem w pensji proponowanym przez włodarza miasta nie podniósł ręki żaden z rajców. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwość zdecydowali się nie głosować. Pozostałych 11-stu Radnych było przeciw.