Radni obniżyli swoje diety, ale nie pensję burmistrza Dębicy

Rada Miejska w Dębicy będzie zarabiać mniej, wynagrodzenie burmistrza Mariusza Szewczyka pozostaje bez zmian. Podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali 15% obniżki diet rajców i pensji włodarza miasta. Większość rady podniosła rękę za zmianą swoich pensji, jednak w przypadku uposażenia burmistrza zgodności nie było, więc  projekt został odrzucony.

Podczas spotkania w dębickim ratuszu wiceprzewodniczący rady Mateusz Kutrzeba przedstawił burmistrzowi miasta dwa rozwiązania w sprawie jego wynagrodzenia: ponowne złożenie przez włodarza miasta wniosku o obniżenie swojej pensji w kwocie wyższej niż  proponowane niedawno przez Szewczyka 700 zł lub zrezygnowanie z jednego z dwóch zastępców. Zdaniem Kutrzeby, to jedyne „wyjście z twarzą z całej sytuacji”.

W myśl złożonego projektu co miesiąc do kieszeni przewodniczącego rady trafi około 300 złotych mniej, wiceprzewodniczący komisji zarobi o 153 zł mniej, a dieta szeregowego radnego będzie o około 150 zł niższa. Pensja burmistrza miasta po proponowanej obniżce miała być pomniejszona o około 1600zł.