Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk chciał zarabiać mniej, radni się na to nie zgodzili

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk chciał zarabiać mniej, radni się na to nie zgodzili. Wniosek o obniżenie swojej miesięcznej pensji wyszedł z inicjatywy włodarza miasta. Według proponowanych przez niego zapisów zmianie miałby ulec dodatek specjalny, który jest jednym ze składowych jego uposażenia. Wypłata burmistrza, po zmianach, miała być mniejsza o prawie 700 złotych.  O obcięciu jego pensji radni miejscy mieli skrajnie różne zdania.

Chęć obniżenia swojej pensji zadeklarował także zastępca burmistrza Maciej Małozięć, który w takich działaniach widzi szukanie oszczędności i próbę poprawy budżetu. Jednak w opinii wiceprzewodniczącego rady Mateusza Kutrzeby ten projekt uchwały byłby pierwszym krokiem do obniżek wynagrodzeń pracowników urzędu miasta. Zapowiedział, że nad pensja włodarza miasta radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości pochylą się w połowie jego kadencji.

To jak wygląda wynagrodzenie burmistrza reguluje Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych, który brzmi:

  1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
  2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.
  4. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.
  5. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
  6. Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych, ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.