Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta – Serwis informacyjny Miasta Dębica

24 lutego 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Rada Miejska odwołała dotychczasową skarbnik, która na ręce burmistrza złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę i przejście na emeryturę. Anna Puzio na tym stanowisku pracowała przez trzydzieści lat.

Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta

Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta

Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta

Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta

Radni pożegnali wieloletnią Skarbnik Miasta

Oficjalnie Anna Puzio pracę w Urzędzie Miejskim zakończy w poniedziałek (27 lutego).

– Anna Puzio to specjalistka w swojej dziedzinie. Skrupulatnie pilnowała dochodów i wydatków miasta przez 30 lat, tworzyła i realizowała kolejne budżety, kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad stabilnością finansów za co jej dziękuję – mówił Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.

Sesja Rady Miejskiej w sprawie powołania nowego skarbnika odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Źródło: https://debica.pl/radni-pozegnali-wieloletnia-skarbnik-miasta/