Pożegnanie Pani Marysi

Szanowna Pani

Maria Tabijan

Składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę i wieloletnie zaangażowanie w działalność Urzędu Gminy Dębica. Dzięki Pani oddaniu  i doświadczeniu powierzone obowiązki były przez lata wzorowo wykonywane. 

Liczymy, że ten okres życia, który poświęciła Pani na pracę w Urzędzie Gminy był także powodem zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków, jak również czasem wyzwań zawodowych i nowych doświadczeń. 

            Żegnając Panią jako pracownika dziękujemy za okazaną pomoc, przekazaną wiedzę i lata rzetelnej pracy. Niech poczucie dobrze wypełnianych obowiązków będzie powodem do dumy.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym. Liczymy, że mimo przejścia na emeryturę będzie Pani chętnie odwiedzała Urząd Gminy, gdzie pozostaną Pani koledzy i przyjaciele.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pozegnanie-pani-marysi-3119.html