Pracownicy dębickiego MKS-u dostaną podwyżki

Rozmowy trwały wiele miesięcy. Odpowiedzialność za rozstrzygnięcie sporu,  przerzucano raz na Burmistrza  Miasta  raz na Prezesa Spółki. Akcja protestacyjna rozpoczęła się we wrześniu. Teraz wypracowano wspólne stanowisko i pracownicy dębickiego MKS-u nie będą musieli sięgać po ostateczne środki  w postaci strajku. Podpisano porozumienie pomiędzy Związkami Zawodowymi MKS-u, Prezesem Zarządu Piotrem Chęćkiem i Burmistrzem Dębicy Mariusza Szewczyka.

Los podwyżek w MKS-ie zaważy się już 8 października na sesji rady miasta. Jeżeli radni miejscy będą zgodni i zadecydują o przyjęciu Uchwały zawierającej wspomnianą przez burmistrza korektę to pracownicy  przewoźnika doczekają się podwyżek, a podwyższone świadczenia będą otrzymywać także po nowym roku.