Dziś 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

Dziś 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

Dziś 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

27 stycznia 2021

InformacjeOświata

Co najmniej 1,1 mln ludzi różnych narodowości zostało zamordowanych w okresie II wojny światowej w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz. Byli to głównie Żydzi, Polacy, Romowie oraz jeńcy sowieccy. Jedną z największych tragedii Auschwitz jest fakt, że do tego miejsca kaźni trafiło ok. 232 tys. dzieci. Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. Nie zapominajmy o tych, którzy doświadczyli okrucieństwa obozowego życia.

Jak informuje Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., pierwotnie dla polskich więźniów politycznych i to oni w pierwszych 24 miesiącach istnienia obozu stanowili przeważającą liczbowo grupę narodowościową więźniów. Auschwitz II-Birkenau powstał 2 lata później. Stał się miejscem masowej zagłady Żydów z całej Europy. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów.

Łącznie według szacunkowych danych do KL Auschwitz przywieziono transportami bezpośrednimi lub tzw. zbiorowymi około 130-140 tys. Polaków, których ujęto w ewidencji numerowej, i około 10 tys. Polaków, których bez umieszczenia w ewidencji numerowej (m.in. więźniów policyjnych) zabito w obozie.

Co najmniej połowa osadzonych w obozie Polaków zginęła tam na skutek: głodu, bicia, chorób, nadmiernej pracy, braku opieki lekarskiej, egzekucji przez rozstrzelanie albo zastrzyk fenolu, lub w komorach gazowych. Wielu więźniów zginęło już po przeniesieniu do innych obozów koncentracyjnych.

Źródło i fot.: www.auschwitz.org

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/dzis-76-rocznica-wyzwolenia-niemieckiego-nazistowskiego-obozu-koncentracyjnego-i-zaglady-auschwitz,art-1988