Konferencja poświęcona dziejom okupacji – Serwis informacyjny Miasta Dębica

11 września 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dzieci i młodzież dębickich szkół wezmą udział w spotkaniu z historią w ramach projektu „Postawa Anhelego przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemiach dębickich”. Konferencja odbędzie się w najbliższą środę (13 września) w Domu Kultury Śnieżka.

Sesja popularno-naukowa odbędzie się w ramach Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, obchodzonego po raz pierwszy 10 września 2023 r., w 80. rocznicę krwawych wydarzeń w podpoznańskiej Mosinie.

W czasie konferencji zaplanowano trzy wykłady:

Zagłada ludności żydowskiej w dawnym powiecie dębickim 1939-1944. Zarys problematyki – Marzena Baum-Gruszowska – kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie;Niemieckie represje wobec ludności cywilnej powiatu dębickiego. Losy Polaków z obszaru SS Heidelager Pustków – Jacek Magdoń – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie;Mała, Róża, Gumniska… Bohaterskie postawy Polaków w czasie akcji pacyfikacyjnych realizowanych przez Niemców na ziemi dębickiej – Maciej Małozięć – zastępca Burmistrza Dębicy.

Projekt pn. „Postawa Anhelego przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi dębickiej” jest realizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy we współpracy z: Muzeum Regionalnym w Dębicy, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Środowiskiem 5. PSK AK w Dębicy, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” JS 2017 w Dębicy, 33. Batalionem Lekkiej Piechoty, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Dębica oraz dębickimi placówkami oświatowymi.

Wydarzenie objęli patronatem medialnym: TVP3 Rzeszów, Polska Telewizja Regionalna, Dębica TV, Polskie Radio Rzeszów, Polska Zbrojna, Do Rzeczy, Obserwator Lokalny.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Źródło: https://debica.pl/niemieckie-represje-wobec-mieszkancow-powiatu-debickiego-na-konferencji-popularno-naukowej/