Konferencja o “Dziedzictwie Irredenty” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

28 września 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Młodzież dębickich szkół uczestniczyła w konferencji popularno-naukowej „Dębica Walcząca 1939-1951. Dziedzictwo Irredenty”, która odbyła się w Domu Kultury „Śnieżka”. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Regionalne wspólnie z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy.

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Konferencja o „Dziedzictwie Irredenty”

Spotkanie historyczne odbyło się w ramach wydarzeń towarzyszących obchodom święta Polski Podziemnej. Prelekcję dotyczącą pokolenia komendanta wygłosił dr hab. Krzysztof Kloc z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. O wydarzeniach dębickiego września 1939 roku i udziale dębiczan w walkach, podczas wojny obronnej opowiadał Artur Getler, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Wśród prelegentów był również Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego, który przedstawił kształtowanie się struktur podziemnych w powiecie dębickim w latach 1939-1940. Opowiedział m.in. o zawiłościach zawiązania się konspiracji już jesienią 1939 roku. Z kolei Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy, w swoim wystąpieniu przedstawił losy żołnierzy Armii Krajowej, w okresie trwającej na naszym terenie, od 28 lipca 1944 roku, akcji o kryptonimie „Burza”, która była formą powstania przeciwko wycofującej się armii niemieckiej.

Ostatnim wykładowcą był dr Szymon Pacyna z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Prelegent przedstawił historie byłych żołnierzy AK, którzy po 1944 roku zaangażowali się w funkcjonowanie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i kontynuowali walkę o wolną Polskę.

Konferencja odbyła w ramach projektu „Dębica Walczą 1939-1951. Dziedzictwo Irredenty” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Dębicy ze środków pochodzących z programu „Niepodległa” 2023 – upamiętnienie wydarzeń od 1768 do 1989 roku.

Zwieńczeniem projektu będzie otwarcie stałej ekspozycji przedstawiającej losy mieszkańców regionu w czasie II wojny światowej. Wystawa będzie dostępna do zwiedzania od 28 września w Muzeum Regionalnym w Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/konferencja-o-dziedzictwie-irredenty/