Radni uchwalili środki na rozbudowę remizy w Stasiówce

W dniu 28 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie. Zabezpieczono m.in. środki na place zabaw w różnych miejscowościach, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Szkole w Nagawczynie oraz Pustyni. Przeznaczono środki na zakup i montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu oraz budynku remizy OSP w Stasiówce. W uchwale wyodrębniono środki na przebudowę Domów Kultury w Paszczynie i Brzeźnicy Woli.

Ważną decyzją, która uzyskała poparcie radnych była zgoda dotycząca zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wykonanie przyłączeń nowych punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Dębica do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., a także na zaciągnięcie zobowiązania mającego na celu rozbudowę remizy OSP w Stasiówce.

Ostatnim punktem było przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/radni-uchwalili-srodki-na-rozbudowe-remizy-w-stasiowce-3626.html