Podpisano umowę na przebudowę remizy OSP w Stasiówce

W Urzędzie Gminy Dębica podpisano dzisiaj umowę na rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Stasiówce.

Budynek zostanie rozbudowany o pomieszczenie garażowe przeznaczone dla pojazdu specjalnego ratowniczo – gaśniczego jednostki OSP Stasiówka oraz pomieszczenie pełniące rolę zaplecza.

Wartość planowanych prac to 626 148,72 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy Dębica.

Wykonawcą inwestycji jest Alpaline Invest Sp. z o.o.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisano-umowe-na-przebudowe-remizy-osp-w-stasiowce-3644.html