Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego DROF

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Dębicy miało miejsce pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego Dębicko -Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Komitet został powołany na mocy porozumienia międzygminnego z 7 lipca 2023 r. Miasto Dębica i gmina Dębica, Żyraków oraz Ropczyce działają wspólnie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i będą realizować inwestycje. W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego wyznaczono 11 obszarów funkcjonalnych. Dla nich w perspektywie finansowej 2021-2027 wydzielono pulę środków na realizację przedsięwzięć w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach inauguracyjnego spotkania przedstawiono między innymi istotne aspekty dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) DROF, przygotowano projekt regulaminu powoływania członków oraz zasad funkcjonowania Rady Społeczno – Gospodarczej. Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą:, Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk, Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka zatwierdzili regulamin uchwałą.

Podczas zebrania powołany został zespół ds. opracowania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gminę Dębica w tym zespole reprezentują Alan Kuczek, Piotr Wysocki i Jacek Drobot.

Włodarze gmin i miasta podkreślają, że działając wspólnie mają większe szanse na dotacje z funduszy europejskich.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/inauguracyjne-posiedzenie-komitetu-sterujacego-drof12-3642.html