Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego

W Urzędzie Miejskim w Dębicy spotkali się przedstawiciele czterech gmin wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zebraniu powołany został zespół ds. opracowania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w skład którego wchodzą pracownicy urzędów i jednostek Miasto Dębicy i Gminy Dębica, Żyraków oraz Ropczyc.

Samorządy wchodzące w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego teraz będą decydować na jakie wspólne inwestycje zostaną złożone wnioski o dotację.

W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego wyznaczono 11 takich obszarów. Dla nich w perspektywie finansowej 2021-2027 wydzielono pulę środków na realizację przedsięwzięć w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny ma szanse na 18 mln euro, na realizacje zadań w swoich gminach.