Konferencja naukowa z okazji Breast Health Day

Dzień Troski o Zdrowie Piersi obchodzony na całym świecie 15 października stał się okazją do zorganizowania w Dębicy konferencji naukowo-szkoleniowej pod hasłem „Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim”.

W piątek 30 września 2022 r. w Domu Kultury Śnieżka odbyło się spotkanie poświęcone tematom promocji zdrowia zorganizowane przez Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA DĘBICA oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych środowisk oraz uczniowie dębickich szkół średnich. Podczas konferencji, którą w kilku słowach rozpoczął starosta dębicki Piotr Chęciek, poruszane były przede wszystkim tematy profilaktyki raka piersi, nowoczesnych metod leczenia onkologicznego oraz zdrowego stylu życia.

O „dębickich Donnach” oraz ich działalności opowiedziała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i jednocześnie prezes stowarzyszenia – Anna Mazur. Z wykładem pt. „Onkologia spersonalizowana a terapia raka” wystąpiła dr Maria Stańczyk-Srebro. Dr Bogusław Gawlik przybliżył temat profilaktyki raka piersi i nowotworów dotyczących kobiet w prezentacji pt. „Lepiej zapobiegać!”. Na koniec ogólne działania prozdrowotne przedstawiła Małgorzata Bokota w prezentacji „Dbaj o siebie, żyj zdrowo”.

____________________

Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym okresie w sposób szczególny podejmuje się tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. W ramach kampanii, 15 października 2022 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/konferencja-naukowa-z-okazji-breast-health-day,art-2738