Prymasi, pisarze i bankruci. Maciej Łubieński o rodzie z Zasowa

Cztery wieki historii, barwne postacie i silne związki regionem. Dębiczanie mieli okazję wysłuchać opowieści Macieja Łubieńskiego, autora „Portretu rodziny z czasów wielkości”. Książka przedstawia dzieje rodu Łubieńskich z siedzibą w Zasowie, łącząc w sobie zarówno precyzyjność historyka, jak i sentyment spadkobiercy niełatwego dziedzictwa.

Jako zubożała rodzina arystokratyczna, Łubieńscy przybyli do Zasowa z Wielkopolski w 1872 roku. Zakupili 2,5 tys. hektarów ziemi, a swoją siedzibą uczynili zasowski dwór. Niedługo po tym hrabia Witold Łubieński założył szkółkę drzew owocowych, której tradycja jest kontynuowana do dziś. Ród brał udział w wydarzeniach ważnych nie tylko dla regionu, ale również Polski.

W 2021 roku „Portret rodziny z czasów wielkości” otrzymał Nagrodę Historyczną Polityki  w kategorii prace popularnonaukowe, publicystyka. Spotkanie z Maciejem Łubieńskim odbyło się w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Rozmowę poprowadził Jacek Dymitrowski, dyrektor instytucji.