Wyremontują dwór w Żyrakowie

reklama

Zespół dworsko – parkowy  w Żyrakowie czeka na renowację. Dwór został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Około 1920 roku budynek gruntownie przebudowano. Podczas II wojny światowej zniszczono pomieszczenia a znajdujące się tam wyposażenie zostało rozgrabione. Od tego czasu liczne remonty zmieniły pierwotny wygląd obiektu nadając mu charakter podmiejskiego dworu ziemiańskiego o dość skromnym wyglądzie. Ślady po stawach i starodrzewie z okazami dębów, lip, robiń akacjowych oraz grabów są jedynie pozostałościami pięknego parku, który niegdyś otaczał dwór. Na chwilę obecną  zabytkowy dwór wymaga gruntownego remontu.

Gmina Żyraków zabezpieczyła 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na jej podstawie zostanie w późniejszym terminie ustalony całkowity koszt inwestycji. O dofinansowanie na remont zespołu dworsko – parkowego w Żyrakowie gmina ubiegać się będzie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu oraz u Marszałka Województwa Podkarpackiego.