Konferencja Służebniczki Dębickie w przestrzeni społeczno-eklezjalnej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

15 listopada 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Co Dębica zawdzięcza hrabiom Reyom, Raczyńskim i Łubieńskim, koncepcja wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich oraz obraz dziewiętnastowiecznej Dębicy, to tylko niektóre tematy jakie będą poruszane w czasie sesji popularno-naukowej pt. „Służebniczki dębickie w przestrzeni społeczno-eklezjalnej. Blaski i cienie”. Konferencja organizowana jest w ramach obchodzonego jubileuszu 140-lecia obecności Sióstr w Dębicy.

Wydarzenie rozpocznie się uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi o godz. 8:00. Następnie w Domu Kultury Śnieżka odbędzie się część konferencyjna, która rozpocznie się o godzinie 9:00.

9.00 – Powitanie gości i rozpoczęcie sesji – Dom Kultury Śnieżka
Część I  9.20-11.00
Filozoficzne przesłanki kształcenia i wychowania w XIX wieku
 – s. prof. Teresa Obolevich UPJPII w Krakowie
9.40-10.00   Obraz dziewiętnastowiecznej Dębicy. Rzeczywistość społeczno – kulturowa
– mgr Tomasz Czapla, Muzeum Regionalne w DębicyDuchowe szlachectwo narodu. Co zawdzięcza Dębica i okolica hrabiom   Reyom i  Raczyńskim? – mgr Zbigniew Drzymała Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej
10.00-10.20 Związki Raczyńskich z służebniczkami. Sprowadzenie sióstr do Dębicy
– s. dr Agnieszka Skrzypek, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła KUL
10.40-11.00     Relacje Pasterzy Tarnowskich ze Zgromadzeniem – pogłębieniem rozwoju charyzmatu Służebniczek – ks. dr Jacek Soprych Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie UPJPII
PRZERWA – 11.00 – 12.00
Część II 12.00-14.40
12.00-12.20    Działalność społeczników duchownych i świeckich na ziemi dębickiej
w XIX i XX w. Wybrane przykłady – mgr Maciej Małozięć Urząd Miejski w Dębicy
12.20-12.40  Pola walki z okupantem w czasie wojny i obecność sióstr – dr Jacek Magdoń  IPN
12.40-13.00  Posługa opiekuńcza służebniczek dębickich (szpitalnictwo, opieka nad dziećmi) na terenie powiatu, a działania organów bezpieczeństwa i władz administracyjnych w latach 1945-1956 ze szczególnym uwzględnieniem usunięcia sióstr z domu generalnego przy ul. Krakowskiej (1954 r.) – dr Edyta Adamczyk – Pluta IPN
13.00-13.20  Aktualność koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich. Współczesne wyzwania – s. dr hab. Loyola Opiela KUL
13.20-13.40     Służebniczki dębickie w misji Kościoła – o. mgr lic. Adam Kośla (CSsR)
PRZERWA 13.40-14.50
14.50 – KORONKA I DYSKUSJA PANELOWA
16.00  – ZAKOŃCZENIE


Organizatorami sesji są: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Miasto Dębica i Muzeum Regionalne w Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/konferencja-sluzebniczki-debickie-w-przestrzeni-spoleczno-eklezjalnej/