NA ŻYWO! Trwa Sesja Popularno – Naukowa poświęcona Siostrom Służebniczkom

„Służebniczki Dębickie w Przestrzeni Społeczno – Eklezjalnej. Blaski i Cienie”. NA ŻYWO! Trwa Sesja Popularno – Naukowa poświęcona Zgromadzeniu Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Wydarzenie rozpoczęła Msza w kościele św. Jadwigi. Homilię wygłosił ks. Prałat Ryszard Piasecki, wieloletni proboszcz najstarszej dębickiej parafii. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Kultury Śnieżka, by wysłuchać ciekawych wykładów. PROGRAM WYDARZENIA:

Część I   

9.20–9.40            Filozoficzne przesłanki kształcenia i wychowania w XIX wieku
– s. prof. Teresa Obolevich, UPJPII w Krakowie

  1. 40-10.00 Obraz dziewiętnastowiecznej Dębicy. Rzeczywistość społeczno-kulturowa
    – mgr Tomasz Czapla, Muzeum Regionalne w Dębicy

    • Duchowe szlachectwo narodu. Co zawdzięcza Dębica i okolica hrabiom Reyom, Raczyńskim i Łubieńskim? – mgr Zbigniew Drzymała, Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej
    • Związki Raczyńskich ze służebniczkami. Sprowadzenie sióstr do Dębicy
      – s. dr Agnieszka Skrzypek, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL

10.40-11.00        Relacje pasterzy tarnowskich ze Zgromadzeniem – pogłębieniem rozwoju charyzmatu służebniczek – ks. dr Jacek Soprych, UPJPII WTST,
Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie

PRZERWA – 11.00 – 12.00

Część II  

12.00-12.20                       Działalność społeczników na ziemi dębickiej w XIX i XX w. Wybrane przykłady – mgr Maciej Małozięć, Urząd Miejski w Dębicy

12.20-12.40        Pola walki z okupantem w czasie II wojny światowej i obecność sióstr
– dr Jacek Magdoń, Oddział IPN w Rzeszowie

12.40-13.00        Posługa sióstr służebniczek w Dębicy, a działania organów bezpieczeństwa
i władz administracyjnych w latach 1945-1956
– dr Edyta Adamczyk-Pluta,  Oddział IPN w Rzeszowie

13.00-13.20        Aktualność koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich. Współczesne wyzwania – s. dr hab. M. Loyola Opiela, KUL

13.20-13.40        Służebniczki dębickie w misji Kościoła – o. mgr lic. Adam Kośla CSsR

PRZERWA 13.40 – 14.45

14.45 – DYSKUSJA PANELOWA

16.30 – ZAKOŃCZENIE