Inwestycje wodno- kanalizacyjne w Stasiówce i Stobiernej

reklama

W dniu 16.07.2019r. odbyło się spotkanie dotyczące realizowanych inwestycji wodno- kanalizacyjnych w Stasiówce i Stobiernej. Spotkania odbyły się na terenach objętych inwestycją przy udziale zainteresowanych mieszkańców, zastępcy wójta Marka Mikruta, radnych i sołtysa. Zostały omówione postępy prac i problemy napotkane  trakcie realizacji inwestycji.

Inwestycję rozbudowy kanalizacji w Stasiówce i Stobiernej udało się rozpocząć po wieloletnich wspólnych z wójtem staraniach, ówczesnego sołtysa  i radnego Władysława Ciebienia, radnego Andrzeja Trzeciaka, radnej Bernadetty Ciszek i sołtys Małgorzaty Pyskaty. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. W ramach inwestycji jest wykonywane 2,33 kilometrów kanalizacji sanitarnej i zostanie podłączonych 32 mieszkańców Stobiernej i 12 mieszkańców Stasiówki. Są to gospodarstwa, które nie zostały ujęte w zasadniczej inwestycji kanalizacyjnej z przyczyn ekonomicznych i ludzkich- braku zgody niektórych właścicieli na przejście przez ich działki.

Inwestycja została rozpoczęta przez wyłonionego w przetargu wykonawcę: J. Pieniążek i T. Pieniążek ZRWK s.c. Termin wykonania inwestycji to 15  listopad 2019 roku. Wartość inwestycji wynosi milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy.

 

Równocześnie jest realizowana inwestycja rozbudowy wodociągu w Stasiówce. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców związane z brakiem wody wodociąg jest realizowany w trybie przyśpieszonym. Podobnie jak w przypadku kanalizacji dotyczy to gospodarstw, które nie zostały ujęte w zasadniczej inwestycji wodociągowej z powodu braku zgody właścicieli na przejście przez ich działki.

W ramach inwestycji zostało wykonane 600 metrów wodociągu i zostało podłączonych 9 gospodarstw.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/iinwestycje-wodno–kanalizacyjne-w-stasiowce-i-stobiernej-985.html