Umowa na sieć kanalizacyjną w m. Stobierna i Stasiówka podpisana

reklama

Dzisiaj, tj. 7 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na zadanie pn „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyczckiego Obszaru funkcjonalnego – Etap II, Zadanie 3: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Stobierna i Stasiówka”. Umowa została podpisana ze zwycięzcą przetargu, na który zgłosiło się 9 firm. Wykonawcą została firma „Zakład Robót Wodno – Kanalizacyjnych s.c." z Przeworska. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Bernadetta Ciszek, Dariusz Dobrowolski, Tomasz Domaradzki – Radni Gminy Dębica oraz Małgorzata Pyskaty – Sołtys Stobiernej  i Władysław Ciebień – Sołtys Stasiówki.

Łączna wartość inwestycji to 1 217 577 zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa wynosi  648 747,65 zł. W ramach inwestycji wybudowane zostanie 2,33 km sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie podłączone 14 budynków (8 Stobierna, 6 Stasiówka) tj. 44 mieszkańców. Zgodnie z umową termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 15 listopada 2019 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-siec-kanalizacyjnej-w-m-stobierna-i-stasiowka-603.html