Podpisali umowę na remont drogi w Stobiernej

Umowa na zadanie pn. Remont drogi gminnej w m. Stobierna została dzisiaj tj. 12 października 2023 r. podpisana. Za kwotę 1,05 mln zł zostanie wykonany remont 1025mb drogi. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni, istniejących mijanek, poboczy, rowów wraz z umocnieniami, przepustów, zjazdów wymianę oznakowania drogowego. Wykonawcą drogi będzie firma Usługowo Handlowa – Produkcyjna Leszek Kochanowicz. Gmina Dębica otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 514 098,00 zł, pozostała kwota wkład własny Gminy. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować inwestycję w terminie 10 miesięcy

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisali-umowe-na-remont-drogi-w-stobiernej-3670.html