Podpisano umowę na remont drogi w Głobikowej

W Urzędzie Gminy Dębica została dzisiaj podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi w Głobikowej.

Prace mają obejmować wykonanie 400 m nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji to 177 010,33 zł, z czego 86 400,00 zł to kwota dofinansowania pozyskana od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica.

Wykonawcą zadania będzie firma PDM S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisano-umowe-na-remont-drogi-w-globikowej-3604.html