Dofinansowanie z Polskiego Ładu dla gminy Dębica

Na budowę dróg gmina pozyskała 1 862 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie 4,4 km nawierzchni asfaltowej w Głobikowej, Paszczynie, Kozłowie, Brzeźnicy, Zawadzie, Nagawczynie i Kochanówce. Inwestycja obejmuje również budowę chodnika, poboczy, a także remont przydrożnych rowów.

Przewidywana wartość zadania to 1 900 000 zł, z czego 1 862 000 to kwota dofinansowania.

Na poprawę infrastruktury turystyczno-sportowej w Głobikowej, Zawadzie, Stobiernej, Kędzierzu i Brzeźnicy przyznano gminie Dębica 588 000 zł. Realizacja tej inwestycji ma kosztować łącznie 600 000 zł.

Środki zostały pozyskane w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-na-remont-drog-i-poprawe-infrastruktury-turystyczno-sportowej-w-gminie-debica-3598.html