Rusza budowa sieci kanalizacyjnej

Mieszkańcy sołectw Latoszyna, Braciejowej i Gumnisk uczestniczyli dnia 23.06.2022 r.
w symbolicznym wbiciu łopaty pod inwestycję „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I”

Wójt Gminy Dębica w swoim przemówieniu przedstawił zakres prac oraz ogólną kondycję kanalizacji na terenie Gminy Dębica po czym nastąpiła modlitwa oraz poświęcenie placu budowy przez Ks.Proboszcza Antoniego Pyznara.

Symbolicznego wbicia łopaty dokonali Wójt Gminy Dębica oraz jego Zastępca Jacek Drobot, Radny Powiatowy Aleksander Reguła, Radni Gminy Dębica: Ewelina Tuchowska – Rau, Bolesław Pysz, Janusz Gwóźdź, Stanisław Nylec, sołtysi przedmiotowych miejscowości: Ewa Mądro, Krzysztof Tarczoń, Roman Nykiel, kierownik ds. technicznych GZK w Brzeźnicy Sławomir Czuba oraz Prezes Zarządu ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Spółka z o. o. Tomasz Adamczyk.

 

Opis inwestycji:

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca: rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø200 o długości 7,5km, PVC-U Ø160 o długości 3,1km oraz rurociąg tłoczny PE Ø125, Ø110, Ø90, Ø63 o łącznej długości 2,2 km wraz z 11 przepompowniami sieciowymi i 3 przepompowniami lokalnymi. Planowane podłączenie 114 budynków, czyli ok. 400 osób.

Zakres obejmuje budowę głównego kolektora kanalizacji sanitarnej kończącego się na budynku ośrodka zdrowia w Gumniskach.

Wykonawca robót budowlanych:

ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Spółka z o. o. z siedzibą ul. Malborska 35,
 30-646 Kraków – umowa podpisana w dniu 28.04.2022r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: mgr inż. Arkadiusz Wilk

Wartość inwestycji: 9 261 000 zł

Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 8 360 000 zł

Środki własne: 901 000 zł

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rusza-budowa-sieci-kanalizacyjnej-2746.html