Remont drogi w Głobikowej zakończony

Zakończone zostały prace remontowe przy drodze Gminnej w miejscowości Głobikowa. Zadanie realizowane było wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu polegającym na wykonaniu nawierzchni asfaltowej długości 400 metrów w m. Głobikowa. Koszt inwestycji to 177 tys. zł z czego 86 tys. dołożyło nadleśnictwo. Wykonawcą była firma PDM S.A. z Dębicy

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/remont-drogi-w-globikowej-zakonczony-3707.html