Będzie remont dróg w Głobikowej i Słotowej. Powiat Dębicki planuje inwestycje za ponad 11 mln zł

reklama

W gminie Pilzno – 2,5 kilometra nowej nawierzchni, w gminie Dębica 4,3  i 2,5 kilometra nowego chodnika. Powiat Dębicki planuje spore inwestycje drogowe za ponad 11 mln zł. Na ich realizację udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 7,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych 2020, co stanowi 70 proc. kosztów budowy.Prace mają ruszyć od razu po zakończeniu procedury przetargowej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa kosztować będzie 7 375 621,84 zł. Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza w Strzegocicach i Słotowej wyniesie natomiast 3 720 964 zł.  Łączna kwota zadań w województwie podkarpackim objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów opiewa na łączną kwotę 174 247 344 mln zł.  Wszystkich inwestycji powiatowych oraz gminnych jest 148.