Wolne miejsca na usługi całodobowej opieki wytchnieniowej.

Zapraszamy do skorzystania z usługi całodobowej opieki wytchnieniowej, która realizowana jest przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”  

Usługi w ramach pobytu całodobowego świadczone są przez SAV-MED spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Pustków 516, 39-205 Pustków, która posiada pozytywną opinię gminy Dębica.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna..

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Zainteresowany prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod numerem telefonu: 14 6803333. 

Rządowy programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wolne-miejsca-na-uslugi-calodobowej-opieki-wytchnieniowej-3602.html