Wyraź swoją opinię na temat usług społecznych

Szanowni Państwo,

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica prowadzi badanie na temat usług społecznych w naszej gminie oraz na temat funkcjonowania CUS.

Badania te wynikają z dążenia do jak najlepszego dopasowania oferty CUS do potrzeb mieszkańców Gminy Dębica. Bardzo prosimy o potraktowanie niniejszej ankiety jako okazji do wyrażenia własnego poglądu.

Ankieta jest anonimowa a uzyskane na jej podstawie wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Uprzejmie prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość poznawczą.

Ankiety będą przekazywane przez pracowników CUS, można je również pobrać ze strony internetowej CUS Gminy Dębica lub Urzędu Gminy Dębica lub wypełnić ankietę internetową. Wypełnioną ankietę w wersji papierowej należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca CUS Gminy Dębica, można przesłać na adres internetowy: gopsdebica@gopsdebica.pl lub przekazać pracownikowi CUS.

 

Tutaj wypełnisz ankietę: LINK

 

Ankieta do pobrania: LINK

Badanie trwa do 25 września 2023 r..

ANKIETA SKIEROWANA JEST DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĘBICA

 

Dziękujemy za udział w badaniu

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wyraz-swoja-opinie-na-temat-uslug-spolecznych-3603.html