Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Dębica na I Wojewódzkim Sejmiku MDP

Przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Nagawczyna, OSP Stobierna i OSP Podgrodzie wzięli udział w I Wojewódzkim Sejmiku Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

W wydarzeniu, które odbyło się w hali MOSiR w Stalowej Woli wzięło udział prawie 60 drużyn pożarniczych z terenu województwa podkarpackiego. W ramach spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne, pokazy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pokazy pierwszej pomocy. Była to też doskonała okazja do integracji i wymiany doświadczeń.

Gośćmi I Wojewódzkiego Sejmiku MDP byli przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodziezowe-druzyny-pozarnicze-z-gminy-debica-na-i-wojewodzkim-sejmiku-mdp-3601.html