106 tys. zł na usługi całodobowej opieki wytchnieniowej

Wykonawcą nowej usługi polegającej na świadczeniu  usługi opieki wytchnieniowej całodobowej w placówce dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dębica wyłonionym w miesiącu kwietniu 2023 r. w wyniku postępowania przetargowego jest  SAV-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Pustków 516, 39-205 Pustków.

Usługa skierowana jest głównie do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi z terenu w Gminy Dębica.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zapisy ruszyły więc jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803333. Usługi realizowane są w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/106-tys-zl-na-uslugi-calodobowej-opieki-wytchnieniowej-3233.html