Opieka wytchnieniowa dzienna.

CUS Gminy Debica przystępuje do realizacji opieki wytchnieniowej dziennej. Na nowa usługę otrzymano  130 560,00 zł dofinasowania.

Wykonawcą nowej formy pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych wyłonionym w miesiącu kwietniu 2023 r. w wyniku postępowania przetargowego jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” z siedzibą: Pustynia 128 „A”, 39-200 Dębica.

Usługa skierowana jest głównie do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi z terenu Gminy Dębica.

Program ma na celu odciążenie Opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługa będzie realizowana do 15.12.2023 r. Zakwalifikowane do niej osoby otrzymają 204 usług wytchnieniowych.

 

Usługi realizowane są w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/opieka-wytchnieniowa-dzienna-3259.html