17 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji w 2023 r. zadania pn. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Rozdysponowano całą kwotę przeznaczoną na realizację zadania – 9,15 mln zł.

Z terenu Gminy Dębica dofinansowanie otrzymały trzy organizacje pozarządowe Dofinansowanie otrzymali:

Gminna Akademia Piłkarska Chemik Pustków, Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni oraz Klub Sportowy Chemik Pustków. Łącznie na zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół przeznaczone zostanie 17.400 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/17-tys-zl-z-ministerstwa-sportu-i-turystyki-3234.html