170 tys. zł dofinansowania na naukę pływania

reklama

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 stycznia br., Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków uzyskali dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł na prowadzenie i organizację w 2020 roku zajęć nauki pływania dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki. Dodatkowe środki na realizację programu nauki pływania w kwocie 70.000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dębica na 2020 rok.

W tym roku w okresie od 17.02.2020 r. do 7.12.2020 r., 740 uczniów klas I-III z 13 szkół z terenu Gminy Dębica weźmie udział w 20 godzinach nauki pływania.  Pozyskane dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na opłacenie instruktorów nauki pływania, transport dzieci oraz wynajem basenu na czas prowadzenia zajęć. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, iż żaden rodzic/opiekun nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem nauki pływania, która będzie w całości bezpłatna.

Od 2014 roku na realizację programu bezpłatnej nauki pływania Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków pozyskali na ten cel ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano łączne dofinansowanie w kwocie 890.960,00 zł, a dodatkowe środki pochodzące z budżetu Gminy Dębica od 2014 roku wyniosły 474.800,00 zł.

Dzięki tak wydatkowanym funduszom od 2014r, programem bezpłatnej nauki pływania zostało objętych ponad 5600 uczniów. W ramach prowadzonych zajęć najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą rozwijać swoją kondycję oraz ogólną sprawność fizyczną. Jest to bardzo istotne, by od najmłodszych lat zaszczepiać u dzieci postawy zdrowego trybu życia, które pozytywnie wpłyną na ich rozwój fizyczny i umysłowy, co w  przyszłości przyniesie im same korzyści.

Dodatkowo w ramach prowadzonego programu bezpłatnej nauki pływania, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica organizuje na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu, szereg zawodów pływackich, dzięki którym wszyscy uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas zajęć nauki pływania.

Serdecznie dziękujemy Panu Kazimierzowi Moskalowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie i pomoc w pozyskaniu dofinansowania. 

Źródło: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/170-tys-zl-1394.html