Kolejne darmowe nauki pływania w Gminie Dębica

Decyzją Ministra Sportu i Turystki Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica uzyskali dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł na prowadzenie i organizację w 2022 roku zajęć nauki pływania dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowe środki jako wkład własny na realizację programu nauki pływania w kwocie 75.000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dębica na 2022 rok.

W tym roku w okresie od 7 marca 2021r. do 8 grudnia 2022r., 752 uczniów klas I-III z 13 szkół z terenu Gminy Dębica weźmie udział w 20 godzinach bezpłatnej nauki pływania. Pozyskane dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na opłacenie instruktorów nauki pływania, transport dzieci oraz wynajem basenu na czas prowadzenia zajęć. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, iż żaden rodzic/opiekun nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem zajęć nauki pływania, która będzie w całości bezpłatna.

Od 2014 roku na realizację programu bezpłatnej nauki pływania Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków pozyskali na ten cel ponad półtora miliona złotych. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano łączne dofinansowanie w kwocie 1 090 960,00 zł, a środki finansowe jako wkład własny pochodzące z budżetu Gminy Dębica wyniosły 624 800,00 zł.

Dzięki tak wydatkowanym funduszom od 2014r. programem bezpłatnej nauki pływania zostało objętych ponad 7200 uczniów. W ramach prowadzonych zajęć najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą rozwijać swoją kondycję oraz ogólną sprawność fizyczną. Jest to bardzo istotne, by od najmłodszych lat zaszczepiać u dzieci nawyki zdrowego trybu życia, które pozytywnie wpłyną na ich rozwój fizyczny jak i umysłowy, co w przyszłości przyniesie im same korzyści.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Co istotne pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność organizmu i podnosząc jego wydolność. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Dodatkowo równie istotną kwestią jest zapobieganie wypadkom zwłaszcza w okresie wakacyjnym, czego skutkiem jest duża ilość utonięć.

Źródło: GOSiR Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejne-darmowe-nauki-plywania-w-gminie-debica-2625.html