Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zaprasza do składania ofert

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zaprasza do składania ofert w celu ustalenia wartości zamówienia: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej –

I Opieka wytchnieniowa dzienna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z terenu gminy Dębica

oraz

II Opieka wytchnieniowa całodobowa w placówce dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dębica

Informujemy, że przedmiotowe rozeznanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku Zapytanie ofertowe – opieka wytchnieniowa.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi realizowane są w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/centrum-uslug-spolecznych-gminy-debica-zaprasza-do-skladania-ofert-3167.html