Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi gminnej w Stobiernej

Rozstrzygnięto przetarg na remont kilometrowego odcinka drogi gminnej w Stobiernej. Prace obejmują m.in. wymianę nawierzchni i remont rowów i przepustów.

Zadanie ma polegać na remoncie 1025mb nawierzchni, poboczy, zjazdów, rowów, przepustów i istniejących umocnień korpusu drogi. Ponadto wymienione zostanie oznakowanie drogowe.

Koszt inwestycji to 1 049 689,06 zł, z czego 514 098 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania będzie Leszek Kochanowicz Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna. Termin realizacji to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozstrzygnieto-przetarg-na-remont-drogi-gminnej-w-stobiernej-3631.html