Zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 106324R w KM 0+000 – 1+025 w miejscowości Stobierna” zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z załączonym plikiem graficznym (kolorem zielonym oznaczono objazd, natomiast na czerwono remontowaną drogę).

Zadanie ma polegać na remoncie 1025mb nawierzchni, poboczy, zjazdów, rowów, przepustów i istniejących umocnień korpusu drogi. Ponadto wymienione zostanie oznakowanie drogowe.

Koszt inwestycji to 1 049 689,06 zł, z czego 514 098 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania jest Leszek Kochanowicz Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiana-organizacji-ruchu-3725.html