Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Pilzno pozyskała dofinansowanie na remont drogi gminnej nr 106573R w km 0+370 – 0+723 w Dobrkowie i Gołęczynie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dotacji wynosi ok. 219 tys. zł przy całkowitej wartości zadania w wys. prawie 313 tys. zł. Różnicę pokrywa wkład własny gminy w wys. ok. 94 tys. zł. 

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni o zmiennej szerokości z betonu asfaltowego, miejscowo z obustronnym poboczem. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/1107