Informacja dla beneficjentów projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. – Serwis informacyjny Miasta Dębica

03 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

10 października upływa termin złożenia pierwszego oświadczenia w ramach trwałości projektu pn.  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Zgodnie z zapisami umowy osoby, które odebrały sprzęt (laptop, komputer stacjonarny lub tablet) w okresie monitorowania tj. trwałości projektu zobowiązuje się złożyć stosowne oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (w przypadku składania oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego) lub załącznik nr 4 (w przypadku składania oświadczenia przez osobę pełnoletnią), do Zarządzenia nr 324/2022 r. Burmistrza Gminy Miasta Dębica z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Oświadczenie należy dostarczać do siedziby Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica, osobiście lub listownie bądź na adres email: rozwojmiasta@umdebica.pl w terminie od 01.10.2023 r. do 10.10.2023 r.

Oświadczenie dla opiekuna
Oświadczenie dla osoby pełnoletniej

Źródło: https://debica.pl/informacja-dla-beneficjentow-projektu-pn-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/