Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został zakończony

logotypy__cppc_2.jpg

Rozdano już wszystkie lapty w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 404 497,80 zł. W ramach realizacji zadania został dokonany zakup 162 laptopów (wartość jednego laptopa to 2496,90 zł) dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Środki finansowe na zakup laptopów zostały całkowicie pokryte z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

banner_na_strone_ppgr_2.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/projekt-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-zostal-zakonczony-3025.html