Sygnalizacja świetlna w Brzeźnicy

reklama

W dniu dzisiejszym tj. 10.10.2019 r. miało miejsce uroczyste zakończenie inwestycji i oddanie do użytku sygnalizacji świetlnej w Brzeźnicy. Zadanie  pn. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu Paszczyna w miejscowości Brzeźnica” zostało finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 76 tys. zł natomiast pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Dębica – 50 tys. zł oraz Powiatu Dębickiego 50 tys. zł. Łączna wartość inwestycji to 176 tys. zł

Wspomniana inwestycja jest efektem działań Komitetu Społecznego w ruchu drogowym w m. Brzeźnica, o którym piszemy więcej tutaj:

 https://ugdebica.pl/aktualnosci/komisja-dsbezpieczenstwa-ruchu-drogowego-616.html

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sygnalizacja-swietlna-w-brzeznicy-1172.html